HET WERKEN IN HET NIET WETEN IS HET KRACHTIGSTE WAT ER IS!
Iedere laatste dinsdagavond van de maand organiseren we LIP en/of Familieopstellingen.

Waarom een familieopstelling?
Een familieopstelling kan een ware eye-opener voor je zijn. Doordat je met een opstelling de onzichtbare en onbewuste processen en patronen zichtbaar maakt, zie je wat het is wat jouw systeem bepaalt. Je ziet waar bepaalde patronen vandaan komen, wat het nut ervan is, maar ook waarom ze jou tegenhouden jezelf te zijn en je leven volledig te leven. Je krijgt meer inzicht en daarmee kun je ook de oplossing vinden.

3 Mogelijkheden voor een opstelling
-
Familieopstelling met representanten
- LIP opstellingen met representanten
- Individuele opstellingen

Life Integration Process (LIP) OPSTELLINGEN
Wat is het verschil tussen 'gewone' familieopstellingen de LIP-opstellingen?
Bij LIP-opstellingen gaat het in tegenstelling tot familieopstellingen niet om de relaties tot andere mensen of de plaats in het systeem, maar puur om de mens en de innerlijke houding tot zichzelf.
Verder krijgen de representanten in een LIP-opstelling een vaste plaats toegewezen, waarmee het een vorm van structuuropstelling is.
De plaatsen die men toegewezen krijgt, komen uit Nelles' theorie over de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de daarbij beschreven zeven levens- en bewustzijnsstadia. Het berust op het inzicht dat ons leven met alles wat zich daarin heeft afgespeeld volledig zonder alternatief is, en dat in die zin alles in orde is zo als het is, en zoals het was.
Tijdens deze opstelling word je uitgenodigd om, in het hier en nu, open te staan voor wat is, voor wat is geweest en voor wat nog gaat komen. Tijdens een opstelling sta je op de plek van de 'volwassene' (je huidige levensfase) en worden er representanten opgesteld voor de  eerdere fasen van het leven; 'het ongeboren kind' (je essentie), 'het jonge kind' en 'de adolescent'.
Het dient als een mogelijkheid om de ervaringen uit al deze fasen op zielsniveau te ontmoeten en ze te laten zijn; zonder spijt, zonder verwijt, zonder schaamte, precies zoals ze waren.


Waarom o.a. een LIP opstelling?
- Je wilt je relatie met jezelf eens in de schijnwerpers zetten
- Je hebt het idee te ‘stokken’ in je ontwikkeling
- Je schiet steeds terug naar eerdere levensfasen
- Je mist een bepaalde flow in je leven
- Er is een constant verlangen of de vraag “is dit het nu”?
- Lijkt het alsof er bij tegenslagen en verdriet, telkens weer patronen tevoorschijn komen die ‘oude’ pijn triggeren, waardoor je (onbewust) ook vanuit oud zeer reageert?
- Zet jij jezelf te vaak opzij voor anderen?


Individueel
Systemisch Coachen met een tafelopstelling of met vloerankers is een eenvoudige werkvorm om diepgaande inzichten op te doen. Met simpele middelen (bijv. Playmobil poppetjes) stel je op een tafel een systemisch krachtenveld op, gerelateerd aan je vraag.

Samenwerking
Als therapeut heb je niet allemaal dezelfde opleidingsachtergrond en werk ik voor bepaalde technieken samen met collega's
Regelmatig komt het dan ook voor dat ik in samenwerking met een therapeut/psycholoog een cliënt in een opstelling begeleid.
Met het verkregen inzicht kan de therapie vaak weer op een dieper niveau voortgezet worden.
INSCHRIJVEN KLIK HIER


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn